domingo, 1 de marzo de 2015

PINGUEIRAS DUN MAR DE MÚSICA


Imaxinade as sensacións que poderiades disfrutar dentro da caixa de resonancia dun instrumento. Imaxinádevos a intensidade do son. Imaxinádevos a percepción da vibración con todo o corto... Un subidón!!!    Pois, ainda que non o lembremos, xa tivemos esas vivencias, xa disfrutamos desas sensacións cando a nosa nai cantaba levándonos dentro... "Quen canta seus males espanta"... daquela... " Por que non hei cantare?".  


 Pingueiras


E agora responde:

*  Cal é o tema do vídeo?

*  De quen é a música?

*  Cal é a frase máis repetida na cantiga?

*  Cal é a familia instrumental máis abundante?

*  Cal é a familia instrumental máis escasa?

*  Que imaxes coinciden co susurro?

*   De que xeito se relacionan coa música ás mulleres das imaxes?

*  Para que lles serve a música ás mulleres das imaxes?

*  En que imaxes atopas as seguintes funcións:
- Para divertirse
- Para celebrar
- Para lembrar
- Para namorar
- Para relaxarse
- Para evadirse
- Para adormecer
- Para estar xuntos
- Para lucirse
- Para estimular a curiosidade